اعضای سازمان اوپک در نشست اخیر خود برای اولین بار در ۸ سال اخیر درباره کاهش تولید نفت به توافق رسیدند.

براساس این توافق، اعضای اوپک باید تولید نفت خود را به میزان ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند اما ایران از این موضوع مستثی است.
یعنی ایران می تواند همچنان تولید نفت خود را افزایش دهد.
بیشترین حجم کاهش تولید در اوپک نیز برعهده عربستان سعودی است.

این موضوع نشان دهنده پیروزی بزرگ نفتی ایران در برابر عقب نشینی سعودی هاست.
عربستان سعودی قبل از این گفته بود تنها در صورت توقف رشد تولید ایران حاضر به کاهش تولید نفت خود است. با این حال تصمیم نشست الجزایر اوپک نشان داد عربستان سعودی از موضع قبلی اش عقب نشینی کرده و پذیرفته است با وجود تولید بدون سقف ایران، لیبی و نیجریه، سایر اعضای اوپک تولید خود را کاهش دهند.

پیروزی بزرگ نفتی ایران در برابر عربستان سعودی

عربستان سعودی با تولید بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز، بیشترین سهم کاهش تولید اوپک را برعهده خواهد داشت.

تولید نفت لیبی به دلیل بحران این کشور بعد از سقوط قذافی، به شدت کاهش یافته است و اصولا این کشور نفت بسیار اندکی تولید می کند و تاثیری در بازار ندارد. نیجریه نیز قصد ندارد تولید خود را کاهش دهد اما تولیدش را افزایش نیز نخواهد داد.

قطعا این اتفاق به معنی پیروزی بزرگ برای ایران است زیرا در صورت کاهش تولید اوپک و به معنی واقعی تر، کاهش تولید نفت عربستان سعودی، این ایران خواهد بود که خواهد توانست راحت تر از قبل، نفت بیشتری را بفروشد و در نتیجه تولید نفتش را افزایش افزایش دهد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد آنچه که در بازار نفت اهمیت بیشتری دارد در درجه نخست مقدار تولید و صادرات و سهم هر کشور از بازار تولید و صادرات نفت خام است و تعیین قیمت نفت در رتبه بعدی اهمیت قراردارد.

جنگ نفتی امروز ایران و عربستان سعودی نیز در رتبه نخست، رقابت بر افزایش سهم خود از بازار صادرات است و قیمت این ماده در رتبه بعدی اهمیت قرار می گیرد.

این موضوع همچنین نشان داد بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در برنامه خود برای بازگرداندن تولید نفت ایران به قبل از تحریم ها همچنان مصمم است و تاکنون نیز در این برنامه موفق بوده است.

زنگنه بارها گفته است که ایران تا قبل از بازگشت تولید به قبل از تحریم ها، در هیچ برنامه تثبیت تولید نفت مشارکت نخواهد کرد.
آمارها نیز نشان می دهد تولید نفت ایران نیز در سه ماه اخیر، به رقم ۳٫۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم نزدیک به میزان تولید نفت ایران قبل از تحریم هاست اما ایران گفته می خواهد تولید را به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز برساند.

تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۴ شمسی به روزانه ۴٫۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود. تولید نفت ایران به دلیل تحریم ها روند کاهشی را آغاز کرد تا در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲ تا ۲٫۵ میلیون بشکه در روز رسید. در این مدت صادرات نفت ایران هم از حدود ۳ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

با این حال با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ و دست یابی به توافق هسته ای برجام، تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفت و این روند تا بازگشت به حالت قبل از تحریم ها ادامه دارد.

برچسب ها :ناموجود