معاون رئیس جمهوری گفت: از مجموع ۱۴۸ هزار میلیارد تومان منابع نفتی موجود در بودجه سال جاری دو سوم آن را از بودجه امسال خارج کرده ایم و به همین میزان وابستگی کشور به نفت کاهش یافته است. محمد باقر نوبخت شامگاه پنجشنبه پس از حضور در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: منابعی که از فروش نفت در بودجه پیش بینی شده بود حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود اما برای اینکه بودجه را از نوسانات قیمت نفت و صادرات آن خارج کنیم الان در بهترین شرایط، وابستگی بودجه سال جاری به نفت را به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده ایم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تداوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه سالهای آینده کشور ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه در محورهای ایجاد درآمدهای پایدار به جای نفت، صرفه جویی در هزینه های موجود، ثبات سازی اقتصادی و تقویت جایگاه نهادی بودجه و ارتباط بودجه با سایر دستگاه ها پیگیری می شود. معاون رئیس جمهوری گفت: ۲۴ برنامه برای کاهش و در حقیقت قطع وابستگی کشور به بودجه نفت در نظر گرفته شده است که ۱۱ برنامه در سال جاری و ۱۳ برنامه نیز در سال آینده عملیاتی خواهد شد و برنامه های یاد شده در حال حاضر در پایگاه اینترتی سازمان برنامه و بودجه بارگذاری شده است و امیدواریم کارشناسان نظرات خود را در این خصوص به ما منعکس کنند تا از نظرات آنها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جهت تصویب برنامه های یاد شده بهره برداری کنیم. نوبخت ابراز امیدواری کرد با ادامه همین روند طی سالهای آینده وابستگی بودجه کشور به نفت به طور کامل از بین برود. وی همچنین به دو سفر رئیس جمهوری به خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: مصوبات سفر نخست دو هزار میلیارد تومان بود که بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد، البته برخی طرح ها به جهات متعدد هنوز نیازمند مساعدت های مالی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سفر اردیبهشت ماه سال قبل رئیس جمهوری نیز طی مذاکرات و تفاهم های صورت گرفته کمک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه استان در نظر گرفته شد که تاکنون ۹۴۶ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. نوبخت در رابطه با اشتغالزایی در سال رونق تولید گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در کشور طی هشت برنامه پیش بینی شده است که بین دستگاه های مختلف دراین خصوص توافق شده و ۲۰ درصد بودجه آن نیز بین هشت دستگاه اجرا کننده برنامه پرداخت شده است. وی با بیان اینکه تا کنون بالغ بر دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی در خراسان رضوی اختصاص یافته است گفت: اعتبارات جاری و عمرانی استان در مقایسه با سال گذشته به ترتیب هشت و ۸۰ درصد افزایش داشته است. نوبخت ادامه داد: برای پیشرفت کار نمی توان از روش متمرکز گذشته استفاده کرد لذا این سازمان آماده است تا همه اختیاراتی که استانها برای برنامه های خود نیاز دارند را به آنها واگذار کند و امروز در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی خراسان رضوی این موضوع به عنوان یکی از مصوبات جلسه تصویب شد.