احمد وحیدی وزیر کشور گفت: «دستگاه قضایی با افرادی در داخل کشور که نظام را متهم به اتفاقاتی که نیفتاده می‌کنند، برخورد خواهد کرد. آنهایی که در خارج از کشور هستند چاره ای نیست جز اینکه عزیزان رسانه‌ای این جنگ رسانه‌ای را خنثی کنند». باشگاه خبرنگاران: احمد وحیدی گفت: دستگاه قضایی با افرادی در داخل کشور که نظام را متهم به اتفاقاتی که نیفتاده می‌کنند، برخورد خواهد کرد. احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: بسیاری از حرف‌هایی که توسط مقامات خارجی در فضای مجازی زده می‌شود دروغ است. وی در ادامه افزود: «دستگاه قضایی با افرادی در داخل کشور که نظام را متهم به اتفاقاتی که نیفتاده می‌کنند، برخورد خواهد کرد. آنهایی که در خارج از کشور هستند چاره ای نیست جز اینکه عزیزان رسانه‌ای این جنگ رسانه‌ای را خنثی کنند».

برچسب ها :ناموجود