ترامپ در توئیتی نوشت: «جی اینزلی» فرماندار چپ رادیکال [ایالت واشنگتن] و «جنی دورکان» شهردار سیاتل چنان مورد طعنه قرار گرفته و به بازی گرفته شده‌اند که کشور بزرگ ما هرگز شاهد چنین چیزی نبوده است. همین حالا شهرتان را پس بگیرید. اگر نمی‌توانید، من این کار را خواهم کرد. این یک بازی نیست. این آنارشیست‌های زشت باید فورا متوقف شوند. سریعاً عمل کنید. «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا معترضان ضدنژادپرستی را آنارشیست‌های زشت خواند و از فرماندار ایالت واشنگتن و شهردار سیاتل خواست؛ علیه معترضان وارد عمل شوند.ترامپ پنجشنبه شب در توئیتی نوشت: «جی اینزلی» فرماندار چپ رادیکال [ایالت واشنگتن] و «جنی دورکان» شهردار سیاتل چنان مورد طعنه قرار گرفته و به بازی گرفته شده‌اند که کشور بزرگ ما هرگز شاهد چنین چیزی نبوده است. همین حالا شهرتان را پس بگیرید. اگر نمی‌توانید، من این کار را خواهم کرد. این یک بازی نیست. این آنارشیست‌های زشت باید فورا متوقف شوند. سریعاً عمل کنید. ترامپ چهارشنبه شب در توئیتی معترضان در سیاتل را «تروریست‌های داخلی» نامیده بود. معترضان در سیاتل اخیرا خیابان‌های اطراف کنگره ایالتی واشنگتن را تحت کنترل خود در آورده و پلیس را وادار کردند تا آن منطقه را تخلیه کند. آنان مناطق بدون پلیس را «ناحیه خودمختار» نامیده‌اند. فرماندار واشنگتن و شهردار سیاتل به انتقادات ترامپ پاسخ داده و عملکرد وی در مقابل اعتراضات آمریکایی را به تمسخر گرفتند. شهردار سیاتل چهارشنبه با اشاره به اعتراضات اخیر در شهر واشنگتن و مقابل کاخ سفید خطاب به ترامپ گفت: به سنگرت برگرد. وی همچنین هشتگی در حمایت از جنبش «زندگی سیاهان مهم است» منتشر کرد.فرماندار واشنگتن نیز در توئیتی نوشت: مردی از حکومت کردن کاملاً ناتوان است باید از امور ایالت واشنگتن دور بماند.

برچسب ها :ناموجود