مدیرعامل شرکت گاز ایلام گفت: با اتمام عملیات شبکه گذاری داخلی و شروع نصب علمک در سه روستای باقیمانده در بدره، این شهرستان با ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی گاز طبیعی در فهرست شهرستان های سبز گازرسانی استان قرار گرفت. عباس شمس اللهی افزود: با ابلاغ پیمان و شروع عملیات اجرایی نصب علمک در سه روستای باقیمانده شهرستان بدره شامل موسی، انارهر و جابر، ۱۰۰ درصد شهرها و روستاهای قابل گازرسانی شهرستان دارای شبکه گاز طبیعی بوده و این شهرستان از نظر مصرف انرژی سومین شهرستان سبز استان است. وی یادآور شد: شهرستان های ایوان و مهران نیز با اتمام عملیات گازرسانی در آنها از شهرستان های سبز استان می باشند که در سال های ۹۷ و ۹۸ عملیات اجرایی گازرسانی در آنها به اتمام رسیده است و در زمره شهرستان های سبز استان قرار دارند. مدیر عامل شرکت گاز ایلام با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با کمترین درآمد بر لزوم گازرسانی به مردم تاکید دارد، گفت: اکنون ضریب نفوذ گاز در روستاهای استان ۹۳ درصد است که با اتمام گازرسانی به ۵۷ روستای دیگر تا پایان سال جاری، ضریب نفوذ به ۹۹ درصد می رسد. شمس اللهی با اشاره به وضعیت گازرسانی در مناطق شهری استان ادامه داد: میزان برخورداری مناطق شهری از شبکه گاز ۹۹ درصد است و تنها شهرهای میمه و پهله زرین آباد شهرستان دهلران از نعمت گاز برخوردار نیستند که طرح گازرسانی به این شهرها با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجراست. وی اضافه کرد: با تمام عملیات گازرسانی به این ۲ شهر باقی مانده تا پایان امسال ضریب نفوذ گازرسانی در شهرهای استان به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. هم اکنون ۴۵۹ روستا، ۲۴ شهر و ۷۲۲ واحد صنعتی استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند.

برچسب ها :ناموجود