مدیر کل دفترحقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: عملکرد مدیریت شرکت آب منطقه ای در انسداد چاه های غیرمجاز قابل تقدیر است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام، مهندس پوراحمد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایلام در جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت که با حضور مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید، گزارشی از منابع و مصارف آب استان، اقدامات شرکت در راستای اجرای طرح های عمرانی، طرح تعادل بخشی و تنگاها و مشکلات قانونی ارائه نمود. در ادامه دکتر مدنیان مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برای اولین بار است در سطح کشور شاهد آن هستیم که استانی فاقد چاه غیرمجاز باشد. وی ضمن تقدیر از اقدامات خوب شرکت آب منطقه ای ایلام بخصوص در اجرای طرح تعادل بخشی افزود: اینکه استان ایلام فاقد چاه غیر مجاز است در کشور بی نظیر بوده و میتواند در سطح ملی مطرح و مورد تقدیر قرار گیرد. در پایان مدیر کل حقوقی شرکت منابع آب ایران به سئوالات حقوقی معاونین شرکت و مدیران منابع آب شهرستانها پاسخ داد.

برچسب ها :ناموجود