به گزارش روابط عمومی شرکت ، با حضور مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، کارشناسان مدعو از پتروشیمی اراک، تبریز و منطقه عسلویه، کارشناسان شرکت نارگان، کارشناسان و مدیران مشاور مهندسی، کارشناسان شرکت استورک، کارشناسان و مدیران واحد الفین و جمعی از مدیران و سرپرستان پتروشیمی ایلام نشست بررسی مشکلات کمپرسور۸۰۱ واحد الفین پتروشیمی ایلام برگزار شد. همایون جمشیدیان رئیس راه‌‌اندازی واحد الفین پتروشیمی ایلام اظهار داشت: یکی از مهم ترین بخش‌های موجود در واحد الفین سیکل تبرید است که شامل تجهیزاتی چون کمپرسور، ظروف جداکننده و مبدل‌های حرارتی است. مهندس جمشیدیان با بیان اینکه جهت راه اندازی این بخش مهم، واحد الفین اقدام به فشارگیری این بخش و استارت کمپرسور نمود که در حین راه اندازی به برخی مشکلات برخورد و مجبور به توقف این تجهیز شد، افزود: تاکنون به دلایل مختلفی این تجهیز از سرویس خارج شده است که هر بار با تلاش نفرات راه انداز، پس از تجزیه و تحلیل روند و بررسی عوامل، اقدامات اصلاحی انجام و مشکلات رفع شده است. وی ادامه داد: در شرایط معمول، راه اندازی این تجهیز به گونه‌ای است که سازنده خارجی دستگاه در زمان استارت در سایت حضور دارد که با توجه به شرایط فعلی تحریم و عدم ارتباط با سازندگان خارجی، نفر سازنده در سایت حضور نداشته و راه اندازی این تجهیز به دست نیروهای بومی و گروه راه انداز داخلی انجام می گیرد. رئیس راه‌اندازی الفین با اشاره به اینکه در حین آخرین استارت کمپرسور، گروه راه انداز با مشکل جدیدی روبرو شد و مجبور به توقف تجهیز و بررسی عامل شد، افزود: در این راستا جهت استفاده از تجارب کازشناسان حاذق از پتروشیمی تبریز، پتروشیمی، اراک و منطقه ویژه عسلویه دعوت بعمل آمد. وی در پایان گفت: این موضوع مورد بحث و تبادل نظر و بررسی اولیه قرار گرفت و نقطه‌نظراتی جهت رفع مشکل مطرح شد و اقداماتی جهت اجرای پیشنهادات ارائه و در مرحله اجراست.

برچسب ها :ناموجود