نظرسنجی از ذینفعان شرکت گاز استان ایلام در سال ۹۹ براساس تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی استان بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام از آغاز طرح نظرسنجی الکترونیکی از ذینفعان شرکت گاز استان در سطح ۱۴ ناحیه استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام با بیان این مطلب گفت: نظرسنجی امسال براساس آخرین نظام نامه ابلاغی شرکت ملّی گاز انجام خواهد شد و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا، بدون استفاده از کاغذ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از سوی مجری طرح بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. وی با اشاره به اینکه این روش برای اولین بار در شرکت صورت می گیرد، اظهار داشت: مجری ضمن تجهیز نفرات پرسشگر به اقلام بهداشتی و محافظتی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی (گوشی –تبلت) اقدام به جمع آوری و ثبت نظرات ذینفعان می نماید و روابط عمومی شرکت بعنوان ناظر پروژه نظارت و کنترل مستمر دارد. شمس اللهی تصریح کرد: در این نظرسنجی، طراحی نرم افزار مورد نیاز و طراحی پرسشنامه ها در نرم افزار توسط جهاد دانشگاهی براساس نظام نظامه صورت گرفته است و موقعیت مکانی و جغرافیایی دقیق پرسشگران در حین نظرسنجی ثبت و رصد می گردد. وی افزود: نظارت بر این طرح بسیار راحت تر و مستندتر از روش سنتی نظرسنجی می باشد و جمع بندی، تحلیل و استفاده از نتایج داده ها در حداقل زمان قابل بهره برداری و کاربردی خواهد بود.

برچسب ها :ناموجود