یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم و اکثریت جامعه به حسن روحانی در انتخابات رأی داده اند، گفت: اکنون باید کابینه ای شایسته، کاربلد و شجاع شکل بگیرد تا برنامه ها و شعارهای رییس جمهور و مطالبات و خواست های مردم را عملیاتی کند. کمال الدین پیرموذن در گفت وگو با ایسنا، در مورد ویژگی های کابینه دوازدهم اظهار کرد: این کابینه باید بدون واهمه از اصطلاحاتی همچون نفوذ و سایر مسائل دیگری که دلواپسان مخالف دولت با ملعبه قرار دادن آن دولتمردان را می ترسانند، بتواند از فرصت تاریخی پسابرجام استفاده کند و همچون ظریف و زنگنه دنبال تعامل سازنده و عزت خواه با دنیا بوده و با جذب سرمایه گذاری زمینه توسعه کشور را فراهم کنند. وی ادامه داد: من معتقدم رییس جمهور در کابینه دولت دوازدهم باید از وزرایی همچون ظریف و زنگنه استفاده کند و چنین افرادی سکاندار کابیته بعدی باشد. حامیان آقای روحانی انتظار دارند اعضایی برای کابینه انتخاب شوند که یار رییس جمهور بوده و در زمان انتخابات افکار عمومی را به سوی او جذب کرده باشند و همچنین انسان هایی مجرب، متخصص، باکفایت و مورد وثوق جریان های همراه رییس جمهور باشند. این وزرا باید پاکدست و شجاع باشند و از مطالبات مردم و رییس جمهور برآمده از آرای ملت دفاع کنند. این فعال سیاسی با بیان اینکه نباید از افراد دو شخصیتی در کابینه بهره برد، خاطرنشان کرد: از افرادی که در انتخابات شکست خورده اند نباید در سطح وزیر یا استاندار استفاده شود اما از همه افراد صاحب خرد و مجرب جامعه می توان در سایر سطوح بهره برد. رییس جمهور می تواند با بها دادن به شاخصه هایی از جمله شایستگی، کاربلدی و شجاعت از وزرای اصلاح طلب معتدل و اصولگرای معتدل در کابینه بهره ببرد. روحانی باید از کسانی استفاده کند که در ایام انتخابات اگر برای رییس جمهور خودشان را قربانی نکردند، حداقل برای او تب کرده باشند. پیرموذن در پایان تأکید کرد: در کابینه دولت دوازدهم باید از جوانان شایسته و زنان توانمند نیز استفاده کرد.

برچسب ها :ناموجود