تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 فوریه 2021 | 00:07 ق.ظ
رئیس HSE شرکت گاز استان ایلام خبر داد: برگزاری کارگاه صدا و ارتعاش و حفاظت شنوایی در شرکت گاز استان ایلام
رئیس HSE شرکت گاز استان ایلام خبر داد: برگزاری کارگاه صدا و ارتعاش و حفاظت شنوایی در شرکت گاز استان ایلام رئیس HSE شرکت گاز استان ایلام از برگزاری کارگاه صدا و ارتعاش و حفاظت شنوایی در شهرستانهای حوزه شمالی این شرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی؛ مهندس زهرا فرجی افزود: در راستای کیفیت و بهبود استفاده مناسب از وسایل حفاظت شنوایی و مقابله با ناشنوایی شغلی، مطابق الزامات و دستورالعمل های HSE در قراردادهای […]

رئیس HSE شرکت گاز استان ایلام از برگزاری کارگاه صدا و ارتعاش و حفاظت شنوایی در شهرستانهای حوزه شمالی این شرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی؛ مهندس زهرا فرجی افزود: در راستای کیفیت و بهبود استفاده مناسب از وسایل حفاظت شنوایی و مقابله با ناشنوایی شغلی، مطابق الزامات و دستورالعمل های HSE در قراردادهای صنعت نفت، با همکاری شرکتهای پیمانکاری خدمات بهره برداری طرف قرارداد با شرکت گاز استان، کارگاه آموزشی صدا و ارتعاش و حفاظت شنوایی در ادارات گاز نواحی ایوان، سرابله، آسمان آباد، لومار و هلیلان برگزار شد. وی اظهار داشت: در این کارگاه، کلیه پرسنل امداد، تعمیرات و گازبان های حوزه روستایی با نحوه استفاده از گوشی های حفاظتی، استانداردهای مورد نیاز این لوازم و موارد استفاده تجهیزات مطابق دستورالعمل شرکت ملی گاز ایران آشنا شدند. رئیس HSE شرکت گاز استان ایلام خبر داد ضمن تأکید بر تداوم این دوره برای کارکنان سایر نواحی، تصریح کرد: در این دوره با توجه به ماهیت قابل پیشگیری بودن کاهش شنوایی ناشی از صدا، ضرورت توجّه به تهیه و استفاده از لوازم حفاظت شنوایی مناسب در حین کار برای کارکنان مشخص و اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده کنندگان تشریح گردید.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار