پاول دوروف معتقد است که تلگرام در ایران فیلتر نخواهد شد. موسس و مدیر تلگرام در کانال شخصی خود نوشت: تحولات ایران در چند سال اخیر در مسیر درست اتفاق افتاده است. وی افزود: من کارشناس امور ایران نیستم، اما یک چیز در مورد این کشور را می فهمم. با وجود بحث های فراوان در میان سیاسیون در مورد تلگرام و اینترنت، ایران تلگرام را فیلتر نخواهد کرد. دوروف خاطرنشان کرد: به نظرم ایران در حال حرکت در ریلی درست و فراهم سازی فضایی باز است. وی اضافه کرد: امیدوارم روزی به نقطه ای برسیم که در ایران و روسیه دفتر باز کنیم. تا آن زمان به ارائه خدمات به کاربران در این کشورها ادامه می دهیم. موسس تلگرام در پایان نوشت: برای ما اهمیتی ندارد که برخی کشورها علیه ما شکایت کنند. ما همیشه حاضریم تمام روابط شخصی و تجاری خود را قطع کنیم تا این کشورها اهرمی علیه ما نداشته باشند.

برچسب ها :ناموجود