البناء چاپ بیروت نوشت: جدایی از عراق واقعا آسان است، مساله دشوار، ‏برپایی یک دولت برخوردار از استقرار و شکوفایی ‏است. شاید برخی بگویند عراق از گذشته تاکنون ‏همواره در معرض ناامنی و نبود استقرار و آرامش ‏بوده، اما واقعیت آن است که شکوفایی و سرپایی ‏اقلیم کردستان در حال حاضر از روابط ایجابی و مثبت ‏بین بغداد و اربیل و تبادل منافع بین دو منطقه ‏سرچشمه می گیرد. در صورت قطع روابط با بغداد، این ‏اقلیم قربانی مستقیم اختلافات بین کردها و حکومت ‏مرکزی خواهد شد. اگر بغداد تصمیم به پایان همکاری ‏بگیرد و دولتهای همجوارش نیز همین مسیر را در پیش ‏بگیرند، اربیل رونق کنونی اش را از دست می دهد.‏ در حقیقت نتیجه استقلال کردستان از عراق، تنها بروز ‏جنگ بین عراقی های عرب و ترکمن و آشوری در دو ‏استان نینوا و کرکوک، از دست رفتن رونق اقلیم ‏کردستان و محاصره جدی آن توسط همسایگانش نیست؛ ‏آنچه در انتظار کردستان می باشد، درگیریهای داخلی ‏است شبیه به درگیریهای قبیله ای و حزبی که در جنوب ‏سودان روی داد. با این تفاوت که درگیریهای داخلی ‏در سودان به این شدت و حدت اختلافاتی که بین دو حزب ‏بارزانی و طالبانی در کردستان برقرار است، نبود.‏ جنوب سودان از پذیرش رسمی منطقه ای و بین المللی ‏برخوردار بود. شمال سودان، جنوب سودان را پذیرفته ‏و اختلافات بین آنها در مورد مناطق مورد نزاع حل ‏شد. در سودان چیزی شبیه به آنچه بین حکومت بغداد و ‏حکومت اقلیم کردستان روی داده است، واقع نشده بود ‏و از این حیث شرایط اقلیم کردستان از سودان بدتر ‏است.‏ دولتهای همسایه جنوب سودان آن را به رسمیت شناخته ‏و هیچ دولتی آن را مورد محاصره و تحریم قرار نداد؛ ‏در حالی که تمام دولتهای همسایه کردستان این حکومت ‏را قبول ندارند و به احتمال زیاد در آینده مورد ‏محاصره و تحریم آنها نیز قرار خواهد گرفت. ‏ سازمان ملل دولت جنوب سودان را پذیرفته و این دولت ‏یکی از اعضای سازمان ملل محسوب می شود؛ در حالی که ‏دولت کردستان تنها مورد قبول و اعتراف تل اویو ‏قرار داشته و در سازمان ملل نیز کرسی به آن اختصاص ‏داده نشده است.‏ همه این موارد ما را بر آن می دارد که با قطعیت ‏بگوییم دولت کردستان در آینده سرنوشتی بسیار بدتر ‏از دولتی که اکنون در جنوب سودان حکومت می کند، ‏خواهد داشت.

برچسب ها :ناموجود