جلبیر الأشقر در القدس العربی نوشت: همانطور که پیش بینی می شد، صحبتهای ترامپ در گفتگو با سی بی اس، که در ضمن آن، دلیل اصلی باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق را کنترل ایران دانست، هیاهوی زیادی در بغداد برانگیخت. این رسانه عرب زبان ادامه داد: واقعیت آن است که واکنشها به صحبتهای ترامپ، تنها به معنای غلبه منفعت دولت ایران بر مصلحت عراق و ملت آن است. در این جا منظور آن نیست که ترامپ به نفع عراق رفتار می کند، بلکه کاملا برعکس، نیتهای رئیس جمهور آمریکا در مورد عراق، بسیار خطرناکتر از نیت او در مورد ایران است. بنابراین، اعتراضها باید متوجه نیتهای ترامپ در مورد عراق باشد. علت اصلی باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق، تنها ایران نیست و اینکه ترامپ موقعیت مکانی پایگاه عین الاسد را برای نظارت بر ایران ممتاز دانسته و این مساله را تفسیری برای تمایلش به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق می داند، توهینی به شعور مردم است؛ چرا که منطقه خاورمیانه پر است از پایگاههای هوایی و دریایی آمریکا. علاوه بر اینکه ناوگان پنجم آمریکا نیز در منطقه حاضر است و تحت نظر داشتن ایران، برای واشنگتن نیازی به حضور نیروهای آمریکایی در عین الاسد ندارد. واقعیتی که پشت عزم ترامپ برای باقی ماندن نیروهایش در عراق قرار دارد، در تفاوت اساسی بین افغانستان و سوریه از یک سو، و عراق، از سوی دیگر نهفته است؛ همان تفاوتی که کویت و لیبی را از سوریه و افغانستان، و ونزوئلا را از کره شمالی متمایز می کند و در سه حرف خلاصه می شود: نفت. ضمن اینکه هر فرد عاقلی می داند که آمریکا تنها در صورتی که منافعش اقتضا کند، حضور خود را در مکانی گسترش می دهد، و به مسائلی مانند حمایت از مردم یا تحقق دموکراسی اهمیتی نمی دهد. حتی صحبتهای ترامپ در مورد اینکه یکی از دلایل موضع عداوت آمیزش در قبال ایران، تمایل او برای حمایت از اسرائیل است نیز پوشیده از نفاق است؛ به این دلیل که ایران مانند ونزوئلا یک دولت نفتی است و قرار گرفتن آن در مهمترین مناطق نفتی جهان، بر اهمیت آن می افزاید. در این میان، باید گفت که اسرائیل تنها نقش حافظ منافع آمریکا را ایفا می کند.