رای الیوم نوشت: گزارش روزنامه انگلیسی گاردین در مورد وجود اختلافات بین پادشاه سعودی و ولی عهد او بر سر برخی مسائل داخلی و خارجی، مورد توجه فراوانی از سوی رسانه های عربی قرار گرفت، اما یک تأمل دقیق در اطلاعاتی که در این گزارش آمده است، نشان می دهد که از دقت کافی برخوردار نیست؛ چرا که از نبود آگاهی لازم از ساز و کار اقداماتی که در داخل خاندان سعودی صورت می گیرد حکایت دارد. در ادامه این مطلب آمده است: بر اساس این گزارش، پادشاه سعودی به دو حکم صادر شده از سوی فرزندش، در خصوص انتصاب خالد بن سلمان بعنوان معاون وزیر دفاع و تعیین دختر بندر بن سلطان سفیر عربستان در واشنگتن، معترض است. علاوه بر اینکه در رابطه با چگونگی تعامل با اسرای جنگ یمن نیز بین آنها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما باید گفت این ارزیابی گاردین علامت سوالهای زیادی را به دنبال دارد. شاهزاده بن سلمان، حاکم فعلی مملکت سعودی است که به علت شرایط جسمانی پدرش و نبود قدرت تصمیم گیری در او، در هر دو سطح داخلی و خارجی، کنترل اوضاع را بر عهده دارد. با این حال، مخالفت ولی عهد با پادشاه و تصمیم گیری بدون موافقت او، حتی در امور جزئی، در بین سنتهای حکومت سعودی جای نمی گیرد؛ چرا که تعدّی از حکم پادشاه، کودتا علیه او محسوب می شود؛ که اگر ملک سلمان در اوج صحت جسمی به سر می بُرد، قطعا اجازه تجاوز از دستوراتش را نداده و فورا ولی عهد را برکنار می نمود؛ همانطورکه در مورد دو ولی عهد سابق اتفاق افتاد. پیش از این نیز زمانی که ملک عبدالله بن عبدالعزیز ولی عهد بود، هر لحظه نگران آن بود که حکمی مبنی بر برکناری وی صادر شود. انتصاب خالد بن سلمان به عنوان معاون وزیر دفاع، در واقع زمینه ای بود برای اینکه در صورت اتخاذ تصمیم مورد انتظار در هر لحظه، وی بعنوان ولی عهد منصوب شود؛ اما این تصمیم چیست؟ کنار رفتن ملک سلمان از تمام وظایفش به دلیل بیماری و روی کار آمدن کامل بن سلمان. از سوی دیگر، انتصاب ریم، دختر بندر، بعنوان سفیر عربستان در واشنگتن نیز برای اسباب سیاسی داخلی و خارجی انجام شد، تا به نحوی به پدر او به دلیل حمایتش از بن سلمان پاداشی داده شود و هدف خارجی این انتصاب، تلاش برای پاسخ دادن به حملات رسانه های غربی بود که توجه ویژه ای به مساله زنان فعال حقوقی بازداشت شده در عربستان دارند. موضوع دیگری که گاردین بعنوان دلیل برای نشان دادن اختلافات بین ملک سلمان و فرزندش مطرح کرد، غیبت بن سلمان در جریان استقبال از پدرش در بازگشت از مصر بود؛ که باید گفت تنها دلیل این غیبت، به مسائل امنیتی محض باز می گردد؛ چرا که ولی عهد سعودی برای در امان ماندن از نقشه های ترور از سوی دشمنانش، به شدت تحت محافظت قرار دارد. بعید نیست که مشاوران ولی عهد سعودی منبع انتشار اینگونه اختلافات بوده باشند، تا به این شکل نشان دهند که ملک سلمان در سلامت به سر می برد و همچنان زمام حکومت سعودی را در دست دارد! در واقع، این هیاهوی رسانه ای وسیله ای شده است برای مقابله با انتقادهای رسانه های غربی از ولی عهد سعودی، به دنبال ترور وحشیانه جمال خاشقچی. در پایان، باید یادآور شویم که شاهزاده بن سلمان حاکم فعلی مملکت سعودی و صاحب اول و آخر تصمیم گیری هاست. وی عامل اصلی تمام انتصابهای اخیر در عربستان بوده و معتقدیم که پدرش هیچ اطلاعی از این تغییرات نداشته است و هر صحبتی در مورد اختلافات بین پدر و پسر تنها تلاشی برای گمراه کردن رسانه ها و منحرف کردن توجهات از مسائل اصلی و با اهمیت تر است؛ بویژه آنکه روزهای آینده برای مملکت سعودی سرشار از غافلگیری خواهد بود.