رضا الغرابی القزوینی در رای الیوم نوشت: نمی خواهم وجود درگیری بین دو محور ایرانی و آمریکایی در عراق را انکار کنیم؛ اما در این کشور، مشکل تنها درگیری مذکور نیست؛ بلکه معضل اصلی، نفوذ آمریکا به تمام شریانهای حیاتی حاکمیت در عراق است. در ادامه این مطلب آمده است: اظهار نظرها و اقدامات تحریک آمیز علیه ایران؛ در واقع با هدف اتخاذ سیاست مشابهی از سوی ایران در قبال ایالات متحده، برای افزایش تنشهاست و این حالت، در دوران ریاست ترامپ به اوج خود رسیده است؛ همچنانکه هزاران نیروی نظامی آمریکایی با پوشش ائتلاف بین المللی و با بهانه مبارزه با داعش یا آموزش نیروهای امنیتی و نظامی عراقی، در این کشور حضور دارند؛ که هدف از حضور آنها، سیطره کامل بر نظام مالی در عراق، دخالت در روابط بین بغداد و اقلیم کردستان، مجازات شخصیتهای سیاسی و نظامی عراقی مخالف ایالات متحده و… است. تمام اینها، نمونه های واقعی دخالتهای گسترده آمریکا در امور عراق هستند و این مسائل هرگز ارتباطی با درگیری دو محور ایرانی آمریکایی ندارد. موضع گیری آمریکا در پرونده سریال هدف گیری پایگاههای حشد الشعبی توسط پهپادهای ناشناس، نشان دهنده دخالتهای مخرب ایالات متحده در عراق است که به این جا ختم نمی شود و مطرح کردن درگیری ایران و آمریکا، نمی تواند به ایجاد راه حل های واقعی برای رسیدن به استقلال و حاکمیت بر این کشور کمکی کند. درست است که درگیری این دو، تاثیر زیادی بر عراق و استقرار آن می گذارد، اما بیش از هر چیز، باید حاکمیت ناقصی را در نظر داشته باشیم که عراق در سایه اقدامات و برنامه های کاخ سفید، از آن رنج می برد . با توجه به اینکه ایالات متحده مزدوران زیادی در عراق دارد، رهایی از دخالتهای آن کار دشواری است؛ چرا که آنها با کوبیدن بر طبل اختلافات بین ایران و آمریکا در عراق، سعی می کنند از تمام راههای بازگشت استقلال رأی به سیاستمداران عراقی جلوگیری کنند.