رای الیوم نوشت: اغلب تحلیلگران اقدام ایران در مورد ارسال پیام روحانی به مقامات عربستان و بحرین را تحت تاثیر حوادث لبنان و عراق، می دانند. در همین حال تصمیم مسئولان ایرانی و بویژه حسن روحانی در مورد اجرای گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام، نشان می دهد که همچنان، این کشور در موضع قدرت در مقابل آمریکا و هم پیمانانش ایستاده است. در ادامه این مطلب آمده است: دیپلماسی ایرانی همواره با ملایمت همراه بوده و سعی کرده است تا ارتباط خود با دولتهای خلیج فارس را حفظ کند؛ همچنانکه آخرین تلاش تهران در این راستا، پیشنهاد امضای توافق عدم تجاوز بین کشورهای منطقه است؛ که البته به دلیل فشارهای آمریکا، با همراهی برخی دولتها مواجه نشد. طبیعی است که غنی سازی دوباره اورانیوم توسط ایران، باعث نگرانی روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان شود؛ بویژه آنکه روحانی اعلام کرد ۱۰۴۴ سانتریفیوژ در فردو، فعال می شود. روحانی به پنج دولت مذکور دو ماه اضافه نیز مهلت داد، تا برای برطرف شدن تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران، اقدامی کنند. ضمن آنکه تاکید کرد در صورت برآورده شدن خواسته های اقتصادی ایران، تمام گامهایی که تاکنون در راستای کاهش تعهدات برداشته شده، باز می گردد. با این حال، بعید به نظر می رسد که دولتهای مذکور در سایه افزایش فشارهای آمریکا، که آخرین اقدام آن، تحریم ۹ نفر از مسئولان ایران بود، بتوانند به خواسته های این کشور پاسخ مثبت بدهند. مشخص است که ایران سیاستهای مختلفی را برای مقابله با محاصره اقتصادی آمریکا در پیش گرفته؛ که از آن میان است: بازگشت تدریجی به غنی سازی اورانیوم و حمایت از بازوان نظامی و هم پیمانان خود در عراق، لبنان و نوار غزه. در این شرایط، اظهارات اخیر یحیی السنوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در مورد تشکر از حمایت مالی و نظامی ایران از مقاومت و جنبش حماس، می تواند روحیه مضاعفی به تهران داده و تا حدی از فشارهایی که در معرض آن قرار دارد، بکاهد.