وزیر کشور گفت: این وزارتخانه همواره سعی کرده است به خوبی به وظایف خود عمل کرده و در میدان باشد تا بتواند امکانات را برای رفع مشکلات بسیج کند. احمد وحیدی، با اشاره به عملکرد و مهمترین رویدادهای وزارت کشور در سال ۱۴۰۱، گفت: وزارت کشور سعی کرده است به وظایفی که دارد، به خوبی عمل کند و در میدان باشد.وی بهره گیری از امکانات موجود برای رفع مشکلات را از وظایف این وزارتخانه برشمرد و افزود: وزارت کشور تلاش دارد بتواند بخوبی تصمیمات لازم رابگیرد و امکانات را بسیج کند.وزیر کشور عملکرد بخش های مختلف این وزارتخانه را در سال ۱۴۰۱ قابل قبول دلنست.وحیدی ادامه داد: در سالی که گذشت، حوادث متعددی رخ داد که بخش‌های مختلف این وزارتخانه خصوص بخش‌های امنیتی و سازمان مدیریت بحران را درگیر کرد و آنها در حوزه کاری خود اقدامات قابل قبولی داشتند.

برچسب ها :ناموجود