وزیر نفت گفت درآمد حاصل از فروش گاز به عراق مشروط به کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌شود. اوجی افزود: در حال مذاکره با طرف عراقی هستیم تا این موضوع را حل و فصل کنیم. وزیر نفت گفت درآمد حاصل از فروش گاز به عراق مشروط به کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌شود. اوجی افزود: در حال مذاکره با طرف عراقی هستیم تا این موضوع را حل و فصل کنیم. اوجی با اشاره به میزان تسویه بدهی‌های گازی عراق به ایران گفت: همه پولهای فروش گاز در بانک TBI دریافت می‌شود. البته شروطی دارند که این پولهای دریافتی برای خرید دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده شود که به طرف عراقی گفتیم این محدودیت برداشته شود و امیدواریم با رایزنی‌ها این اتفاق بیفتد.

برچسب ها :ناموجود