مدیرکل بازرسی استان ایلام با اشاره به مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری ها، گفت: این کمیسیون در شهرداری های ایلام باید جمع شود.
مالک روشنی در همایش شهرداران این استان، اظهار کرد: عدم درآمد پایدار یکی از مشکلات عمده شهرداری های استان ایلام است که باید این مسئله حل شود.
وی بیان کرد: مشکل مهم در شهرداری های استان بحث کمیسیون ها ماده ۱۰۰ است که وحدت رویه و قاعده خاصی ندارد، این کمیسیون در شهرداری ها باید جمع شود.
مدیرکل بازرسی استان ایلام تصریح کرد: یکی از دیگر از مشکلات شهرداری های استان بحث استخدام بی ضابطه است که این مسئله نیز باید بررسی و حل شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی آماده هرگونه مشاوره در زمینه های مختلف به شهرداری های استان است، افزود: از شهرداری ها انتظار داریم به موارد حقوقی توجه داشته باشند.
فرماندار ایلام نیز با اشاره به اهمیت و نقش شهرداری ها در خدمات رسانی به مردم، گفت: شهرداری ها در پیشانی خدمات شهری هستند و باید به مشکلات مردم رسیدگی کنند.
عبدالصاحب نادری عنوان کرد: باید در قبل اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز وارد مرله بحران شود، از همان ابتدا از ساخت چنین بناهایی جلوگیری کرد.

برچسب ها :ناموجود