علی اشرف تابانی اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده شهرداری های استان ایلام بیش از ۵۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار هستند.
وی با اشاره به آمادگی تامین اجتماعی برای تقسیط و بخشودگی جرائم بیمه ای شهرداری های استان، گفت: طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان به‌ منظور حمایت از کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف در استان اجرایی می شود.
تابانی بیان کرد: در صورتی که شهرداری ها استان از این طرح استفاده کنند، میزان بدهی شهرداری های استان به تامین اجتماعی تا ۴۰ میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل تامین اجتماعی استان ایلام افزود: شهرداری های استان که دارای بدهی بیمه‌ای معوق هستند و مشمول جرائم بیمه‌ای شده‌اند، از این فرصت استفاده کنند.
وی بیان کرد: طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای تامین اجتماعی از ابتدای خردادماه آغاز و تا پایان مرداد سال جاری ادامه دارد.
بنابر این گزارش، معادل ۵۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش‌ بیمه تامین اجتماعی هستند، از این تعداد بیمه شده تعداد ۱۵۸ هزار نفر بیمه شده اصلی، ۲۲۰ هزار و ۷۰۰ نفر بازنشسته هستند.

برچسب ها :ناموجود