محمدسبحان حسنی روز یکشنبه در جلسه شورای اداری استان ایلام اظهار کرد: رئیس جمهور بزودی در دور دوم سفرهای استانی به ایلام سفر خواهند کرد.
وی با اشاره به مقدمات سفر رئیس جمهور به استان افزود: تمامی دستگاه های اجرایی استان و مدیران برای این سفر آمادگی داشته باشند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام تاکید کرد: تمامی نیازهای استان ایلام برای دور سفر رئیس جمهور به استان احصا شده است.
حسنی با اشاره به اینکه فرمانداران مقدمات سفر وزیران را نیز فراهم کنند، افزود: مدیران بعد از سفر رئیس جمهور به استان باید در وزارتخانه پیگیر مصوبات و اعتبارات سفر رئیس جمهور باشند.
وی یادآور شد: سه کمیته در استان ایلام برای سفر رئیس جمهور در بخش عمرانی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است.
معاون عمرانی استاندار ایلام نیز با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان، گفت: مدیران پیگیر اعتبارات سفر رئیس جمهور در وزارتخانه های خود باشند.
سعید هژبری افزود: مدیران اشراف کامل به پروژه های خود داشته باشند تا اطلاعات استان به صورت مستند در اختیار وزارتخانه ها قرار گیرد.
وی با اشاره به اولویت‌های سفر رئیس جمهور، افزود: بیشترین تمرکز استان ایلام بر تکمیل پروژه های نیمه تمام است.
معاون استاندار ایلام عنوان کرد: اجرای هر طرحی در استان ایلام منوط به اجرای مطالعه کارشناسی و اخذ ماده ۲۳ است.
هژبری با اشاره به اینکه توجیه فنی و اقتصادی برای طرح های جدید و اخذ ماده ۲۳ بسیار مهم است، افزود: باید روی مسئله مهار آب‌های مرزی در استان ایلام توجه ویژه شود.
وی اضافه کرد: همچنین برای طرح های حوزه نشاط اجتماعی در استان ایلام نیز باید توجه ویژه ای از سوی مسئولان ذیربط صورت گیرد.
معاون عمرانی استاندار ایلام یادآور شد: اولویت اول در تصویب طرح های سفر رئیس جمهور، پیشران توسعه اقتصادی و نقش پروژه در زندگی مردم است.
وی با اشاره به اینکه باید تلاش شود پروژه های مهمی در استان تصویب شود، افزود: پروژه های اربعین در ایلام بسیار مهم هستند که مورد توجه دولت است.

برچسب ها :ناموجود