محمد زارع اظهار کرد: بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام هر ساله با شروع فصل گرما اقدام به توزیع وسایل سرمایشی از جمله کولر آبی و پنکه در بین نیازمندان در قالب پویش «نسیم احسان» می‌کند که امسال این مهم در ایلام به نحو مطلوبی انجام شد.
وی با بیان اینکه با شروع فصل گرما ۶۱ عدد کولر آبی و ۲۶ عدد پنکه در بین نیازمندان توزیع شده است، افزود: بیش از چهار میلیارد ریال برای خرید وسایل سرمایشی مذکور هزینه شده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ایلام با اشاره به اینکه وسایل سرمایشی یاد شده توسط گروهای جهادی فعال استان و خانه‌های احسان قرارگاه توانمندسازی محلات ستاد اجرایی فرمان امام مستقر در شهرستان‌ها بین نیازمندان توزیع شد، تاکید کرد: ستاد اجرایی فرمان امام در راستای محرومیت زدایی و کمک به رفاه مردم در سطح استان به صورت جدی پای کار است.
بیش از ۸۰ هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

برچسب ها :ناموجود