علی نیکونهاد اظهار داشت: مرحله اول اجرای این طرح اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با محوریت مراقبین سلامت در شهرستان دهلران آغاز شد.
وی افزود: دهلران دارای ۳۶ هزار و ۱۶۱ نفر جمعیت است که در سطح شهر ۲ مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و سه پایگاه سلامت در حال ارائه خدمات به مردم هستند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام تاکید کرد: زیرساخت لازم جهت احداث ۱۲ پایگاه سلامت در قالب ۱۲ بلوک و ۲۴ نیروی مراقب سلامت در شهر دهلران فراهم شده است.
نیکونهاد عنوان کرد: در حال حاضر تعداد مراقبین سلامت ۲۰ نفر بوده و کمبود چهار نفر نیروی دیگر از طریق نیروهای طرح در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: مرحله دوم طرح در شهرستان ایوان بوده و در مراحل بعدی به ترتیب در شهرستان‌های آبدانان و ایلام تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: طبق برنامه طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع به ازای هر سه هزار نفر جمعیت شهری یک پایگاه سلامت باید احداث و ۲ مراقب سلامت و یک پزشک ارائه خدمات کنند.

برچسب ها :ناموجود