امین دوست محمدی روز یکشنبه در جشنواره شهید رجایی در محل سرسرای همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اظهار کرد: خوشبختانه استان ایلام سال گذشته برای نخستین بار ۳۵ درصد مازاد بر آنچه مصوب شده بود، درآمد کسب کرد.

وی گفت: اعتبارهای مصوب استان ایلام در سال گذشته هفت هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال بود که به ۹ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال رسید و مازاد آنچه مصوب شد، تحقق پیدا کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام بیان کرد: ۹۰ درصد تامین درآمدهای استان ایلام از راه انضباط مالی و فرارهای مالیاتی بود، امسال نیز پیش بینی این است که با ورود حساب های مالیاتی به استان ایلام، روند مثبت تحقق درآمدها ادامه داشته باشد.

دوست محمدی با اشاره به اینکه ضریب اعتبارهای استان ناشی از همین درآمدها است، اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز ۵۱ درصد مازاد بر مصوبه، درآمدهای ایلام محقق شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام افزود: اعتبارهای هزینه ای امسال نیز ۱۸.۴ درصد رشد داشته است، پارسال همچنین فوق العاده ویژه کارمندان دولت و حق مناطق جنگی در حکم های کارگزینی برقرار شد.

وی گفت: پیش از استقرار دولت سیزدهم تنها ۶ شهرستان مشمول مناطق جنگی بودند اما در آغاز فعالیت دولت مردمی سه شهرستان دیگر نیز به این بخش افزوده شد.

دوست محمدی با اشاره به این که برای سه شهرستان دیگر ایلام نیز دریافت اعتبار حق مناطق جنگی تامین شده و در آینده نزدیک این مهم محقق می شود، بیان کرد: مجموع اعتبارهای عمرانی استان سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام ادامه داد: اعتبارهای عمرانی استان در سال جاری به ۱۸ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۶۴ درصد رشد داشته است.

دوست محمدی اضافه کرد: همیشه رشد اعتبارهای استان ایلام بر اساس ضریب محرومیت بوده، با تلاش های صورت گرفته و ارزش افزوده های حوزه نفتی رشد اعتبارات استان ایلام به سمت سه درصد اعتبارات نفت حرکت کرده که این نوع اعتبارات بسیار مهم و کاربردی برای استان است.

وی تصریح کرد: این اعتبارات سه درصد نفت یعنی اینکه استان ایلام دارد نقش بازیگری خود را در صنعت نفت ایفا می کند، قبل از استقرار دولت میزان تخصیص اعتبارات استان ایلام ۵۹ درصد بوده ولی هم اکنون به ۷۹ درصد رسیده که ۹۶ درصد آن نقدی و چهار درصد اسناد خزانه بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام بیان کرد: میانگین رشد اقتصادی در کشور ۳.۳ درصد بوده که این رقم در استان ایلام ۳.۶ درصد است و استان در این حیث در رتبه نهم کشوری قرار دارد.

وی گفت: رشد اقتصادی در حوزه صنعت در استان ایلام ۱۲.۷ درصد بوده و این استان رتبه نخست کشوری را از این حیث به دست ٖآورده است.

دوست محمدی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان ایلام، افزود: در حوزه شاخص های عمومی ۶۴ درصد برنامه های دستگاه های اجرایی استان محقق شده و ۳۲ درصد محقق نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام ادامه داد: ۹۰ درصد شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی استان ایلام نیز محقق شده است.

برچسب ها :ناموجود