یونس احمدی در دیدار با مدیر کل دیوان محاسبات استان ایلام گفت: رابطه مستقیم بین رعایت قانون و پیشرفت و توسعه کشور وجود دارد، هرقدر قانون را رعایت کنیم مطمئناً شاهد پیشرفت بیشتر در کشور خواهیم بود.

وی با تقدیر از فعالیت‌های دیوان محاسبات برای نظام مندی دستگاه‌های اجرایی، گفت: دامپزشکی از ظرفیت‌ها و مشاوره‌های دیوان محاسبات برای پیشبرد اهداف سازمانی خود استفاده می‌کند.

احمدی بیان کرد: قانون اگر از متن خواست مردم باشد باعث تحول و اعتمادسازی می‌شود، بنابراین دامپزشکی استان قطعاً خود را مقید به رعایت قوانین و مقررات می‌داند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان ایلام نیز با تقدیر از فعالیت‌های دامپزشکی استان، گفت: دیوان محاسبات براساس نگرش مشاوره و پشتیبانی در کنار همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دامپزشکی خواهد بود.

رضا اسدزاده عنوان کرد: دیوان محاسبات آمادگی دارد راهکارهای قانونی را به دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی و پیشبرد اهداف تعیین شده ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه گاهی تعدد مقررات و یا مشغله‌های کاری مدیران ممکن است باعث شود قوانین و مقررات را نادیده بگیرند، افزود: دیوان محاسبات تلاش می‌کند قوانین و مقررات را به مدیران یادآوری کند.

برچسب ها :ناموجود