به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام؛ سیامک بیگی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع 36536 تن انواع کود در بین کشاورزان این استان خبر داد.

سیامک بیگی در حاشیۀ توزیع کود در مراکز خدماتی ایلام اظهار داشت: سهمیه کود پتاس، اوره و فسفات در این استان 57462 تن است.

وی با اشاره به ورود بیش از 36 هزار تن کود به ایلام و توزیع بین کشاورزان این استان، افزود: مابقی سهمیه کود استان تا پایان زمستان امسال در بین مراکز خدماتی توزیع می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام با تأکید به اینکه هیچ‌گونه مشکلی برای تأمین کود در این استان وجود ندارد، عنوان کرد: همۀ کارگزاران طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارای انواع کود هستند.

وی با اشاره به ذخیره‌سازی مناسب کود در بین کارگزاران بیان کرد: کود موردنیاز اراضی کشاورزی تا پایان امسال بین کشاورزان این استان توزیع می‌شود.

بیگی با اشاره به توزیع به‌موقع کود در بین بهره‌وران ایلام، گفت: فرایند تولید و توزیع کود در بین کشاورزان باید به‌صورت دقیق و منظم در بین کشاورزان اجرا شود.

برچسب ها :ناموجود