به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام سیامک بیگی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت: کود اُوره مورد نیاز کشاورزان این استان به مقدار 42 هزار 51 تن 304 کیلوگرم که از پتروشیمی پردیس, رازی و مسجد سلیمان تامین و توزیع شده است.

همچنین ایشان بیان کردند سهم شهرستان دهلران از این مقدار کود توزیع شده 21 هزار 904 تن و 214 کیلوگرم بوده است که لازم به ذکر است دهلران بیشترین سهمیه کود در استان را به خود اختصاص داده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام عنوان کرد: این میزان کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد 61 کارگزاری در سطح استان فعال می باشد.

برچسب ها :ناموجود