سردار جمال سلمانی اظهار داشت: زن بايد كاملاً درك كند كه حجاب او تنها مربوط به خود او نيست بلکه حجاب زن حقّي الهي است و بایستی از اين حقش به عنوان امانت الهي محافظت کند.

وی با بیان اینکه حجاب زن، ماية مباهات و سند شخصيت انساني اوست، نه وسيلة عقب ماندن در اجتماع، اضافه کرد: اصولاً هر چيز با ارزش را پنهان مي كنند تا از دستبرد نا اهلان مصون باشد، حجاب زن نيز به منظور حفظ ارزش وجودي اوست تا حقيقت وجودي اش را تهديد نكند و آن را به تباهي نكشاند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: حجاب به عنوان سرمايه اي عظيم براي زن اين نقش مهم را ايفا مي كند و به او اجازه مي دهد سرمايه هاي وجود خويش را در كانون گرم خانواده متمركز كرده و با عزمي استوار و خلل نا پذير اولين هستة اجتماعي را پي ريزي كند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: پس حجاب نه مانع آزادي كه خود ماية آزادي ، رشد، تعالي و قلعه آرامش روانی زن در اجتماع است.

سردار سلمانی در ادامه به آية 59 سورة احزاب اشاره کرد و گفت: خداوند به پیامبر می فرمایند: اي پيامبر! به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگوكه خويش را به جلباب و چادر و عبا بپوشانند، كه اين كار را به خاطر آن كه به عفت شناخته شوند و كسي معترض آن ها نشود ، براي آن ها بسيار بهتر است.

وی با اشاره به اینکه زن مسلمان بايد آن چنان در ميان مردم رفت و آمد كند كه علائم عفاف، وقار، سنگيني و پاكي از او هويدا باشد، گفت: وقتي زن پوشيده و سنگين از خانه بيرون رود و جانب عفاف و پاك دامني را رعايت كند، افراد فاسد و مزاحم جرأت نمي كنند معترض آن ها شوند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان اظهار کرد: عقل سليم به پوشش و حجاب دستور مي دهد و آن را مايه كرامت و حفظ انحرافات و بيهودگي ها و پوچي ها و موجب استواري انسان مي داند و آنچه را كه باعث بي عفتي و پيامدهاي شوم برهنگي مي شود مذموم و ناپسند مي داند.

برچسب ها :ناموجود