دکتر عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام از رفع تصرف 324/8 هکتار از اراضی ملی استان با صدور حکم قضایی خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: با رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان، 324/8 هکتار از اراضی ملی واقع در شهرستان آبدانان رفع تصرف و به بیت المال اعاده شد.

دکتر علی‌محمدی با اشاره به سیاست های دستگاه قضایی در خصوص صیانت از اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی، بر برخورد قاطع دادگستری استان با هرگونه تخلف و دست اندازی به بیت المال تاکید کرد.

وی صیانت از اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی را از ماموریت های مهم سند تحول و تعالی قضایی در زمینه احیای حقوق عامه و گسترش عدالت خواند و گفت: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مبنی بر مقابله با تصرف اراضی ملی و انفال و حفاظت از بیت المال، برخورد با متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده ایم.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان با تاکید بر لزوم نظارت مضاعف دستگاه های ذیربط در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، تصریح کرد: انتظار داریم کلیه دستگاه های مسئول در راستای تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را تشدید کنند تا از هرگونه تصرف در این اراضی جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: آحاد مردم باید خود را در حفاظت از بیت المال مسئول دانسته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مراجع قانونی گزارش کنند.

برچسب ها :ناموجود