سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پس از برقراری مجدد پرواز‌ها جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور نمایندگان کشور‌های ذینفع در یکی از کشور‌های اوکراین یا فرانسه بازخوانی می‌شود. رضا جعفر زاده درباره بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در کشور ثالث گفت: بیش از این هم گفته بودیم که اگر امکان بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما در ایران وجود داشته باشد آن را با حضور نمایندگان کشور‌های ذینفع بازخوانی خواهیم کرد. درغیر این صورت در کشور دیگر و با حضور نمایندگان این کشورها، جعبه سیاه قرائت خواهد شد. او افزود: قرار بود تیم ایرانی بررسی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی با حضور نمایندگان فرانسه، اوکراین، کانادا و دیگر کشور‌های مرتبط با این سانحه، جعبه سیاه را بازخوانی کنند که موضوع کرونا پیش آمد و پرواز‌ها متوقف شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: به محض اینکه شرایط آماده شود، بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد در غیر این صورت در هر کشوری که امکان آن وجود داشته باشد چه اوکراین و چه فرانسه، این اقدام انجام می‌شود. او افزود: ما مشکلی با بازخوانی جعبه سیاه در کشور دیگر نداریم و اگر شرایط فراهم باشد با حضور کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری، جعبه سیاه این هواپیما در فرانسه و یا اوکراین بازخوانی خواهد شد. پیش از ظهر امروز رویترز به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد ایران به سازمان جهانی هوانوردی (ایکائو) اعلام کرده است که در صورت توافق با کشور‌های درگیر، جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که ۱۸ دی ماه سال گذشته دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی و به مقصد کی اف سقوط کرده بود، را برای بررسی به فرانسه ارسال می‌کند.

برچسب ها :ناموجود