عملیات گروه‌های مسلح علیه آمریکا، مذاکرات بین واشنگتن و بغداد را دشوار کرده و حتی ممکن است باعث تغییر تصمیم واشنگتن و حفط نیروهایش در عراق شود. این مساله‌ای است که باعث نگرانی الکاظمی می‌شود که بدنبال برقراری توازن بین دو دولت آمریکا و ایران است. این منابع تاکید می‌کنند که الکاظمی طی سفر به تهران در هفته آینده، این بند را قطعا مطرح می‌کند، تا راه حلی پیدا کرده و بتواند منافع ایران در عراق را تضمین کند. روزنامه عرب زبان الاخبار، چاپ بیروت نوشت: برخی کارشناسان روی موفقیت مذاکره استراتژیک بین عراق و آمریکا حساب کرده اند و در مقابل، برخی دیگر بهترین گزینه برای اخراج نیرو‌های آمریکایی از عراق را استفاده از قدرت نظامی می‌دانند. در این میان، به نظر می‌رسد هر دو طرف گزینه‌های محدودی پیش رو دارند و تسلیم، می‌تواند بهترین راه حل باشد، اما کدام طرف اولین گام را در این راستا برمی دارد؟ در ادامه این مطلب آمده است: دولت آمریکا قصد دارد نیرو‌های نظامی مستقر خود در عراق را تا آخر سال جاری از این کشور خارج کند. این نکته‌ای است که نخست وزیر عراق و نزدیکان او مطرح می‌کنند. این در حالی است که مسئولان امنیتی بلند پایه در واشنگتن تاکید می‌کنند که امریکا به دنبال یک خروج آبرومندانه از عراق است و هر گونه خروج تحت فشار و زور و آتش را رد می‌کند. در همین حین، عده‌ای در بغداد و تهران روی موفقیت مذاکره استراتژیک بین بغداد و واشنگتن حساب کرده اند، مذاکره‌ای که می‌تواند ساز و کار خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق را مشخص کند. این مذاکره در صورتی که به نتیجه برسد، می‌تواند باعث آرامش دو قطب درگیری در عراق، یعنی تهران و واشنگتن شود، چرا که می‌تواند همزمان نفوذ سیاسی و امنیتی در عراق را برای آمریکا تضمین کرده و دغدغه ایران در مورد استقرار نیرو‌های امریکایی در مرز‌های این کشور با عراق را از بین ببرد. اما چه خواهد شد؟ سوالی که همزمان با حوادث امنیتی اخیری که چند روز پیش نیرو‌های اشغالگر آمریکایی را در استان الدیوانیه عراق و استان صلاح الدین در شمال این کشور هدف گرفت، مطرح می‌شود. دلیل این حملات، ضربه زدن به محموله‌هایی بود که برای حمایت لجستیک از نیرو‌های آمریکایی ارسال می‌شد. این در حالی است که منابع آگاه گروه‌های مسلح در عراق می‌گویند این عملیات علیه نیرو‌های اشغالگر آمریکایی، خط مشی متفاوتی داشته و درست پس از رزمایش اخیر آمریکایی‌ها که در قالب حمله به سفارت این کشور بود، صورت گرفت. در این حمله، گروه‌های مسلح عراقی از اهداف ثابت دوری کرده و به اهداف متحرک روی آوردند. هدف این گروه‌ها از عملیات مذکور، نه تنها ضربه زدن به آمریکا، بلکه اشاره به سختی ماندن آن‌ها در عراق و سوق دادنشان به سمت خروج از این شرایط، با استفاده از زور بود، نه از طریق مذاکره. به گزارش منابع رسمی بلند پایه در عراق، عملیات گروه‌های مسلح علیه آمریکا، مذاکرات بین واشنگتن و بغداد را دشوار کرده و حتی ممکن است باعث تغییر تصمیم واشنگتن و حفط نیروهایش در عراق شود. این مساله‌ای است که باعث نگرانی الکاظمی می‌شود که بدنبال برقراری توازن بین دو دولت آمریکا و ایران است. این منابع تاکید می‌کنند که الکاظمی طی سفر به تهران در هفته آینده، این بند را قطعا مطرح می‌کند، تا راه حلی پیدا کرده و بتواند منافع ایران در عراق را تضمین کند.

برچسب ها :ناموجود