مدیرعامل شرکت گاز ایلام از افزایش ضریب نفوذ گازرسانی روستایی استان به ۹۹ درصد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: گازرسانی به ۷۸ درصد روستاهای ایلام در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است. عباس شمس اللهی اظهار داشت: عملکرد شرکت گاز استان ایلام از سال ۱۳۹۲ تاکنون نشان از جهشی چشم‌گیر در گازرسانی به شهرها و روستاها به ویژه مناطق دور افتاده و سخت گذر دارد، به گونه‌ای که میزان گازرسانی روستایی و شهری در این استان از آغاز دولت تدبیر و امید به بعد به ترتیب (روستایی و شهری) برابر ۷۸ و ۵۸ درصد کل میزان گازرسانی شرکت گاز استان از بدو تاسیس است. وی افزود: قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ضریب نفوذ گاز شهری ۷۰ درصد و روستایی ۳۱ درصد در این استان بود که با عملیات جهش‌وار دولت یازدهم و دوازدهم، این میزان افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. مدیرعامل شرکت گاز ایلام یادآور شد: براساس آمارهای موجود بیش از ۵۷ درصد از کل مشترکان شرکت گاز استان در دولت تدبیر و امید جذب و اشتراک پذیری شده اند. شمس اللهی اضافه کرد: همچنین ۵۷ درصد از مجموع کل پروژه های اجرا شده شامل خطوط انتقال تغذیه و شبکه توزیع گاز در استان از بدو تاسیس تاکنون در این دولت انجام شده است. وی از تحقق گازرسانی ۵۸ درصدی گازرسانی شهری و ۷۸ درصدی گازرسانی روستایی در دولت تدبیر و امید در استان خبر داد و گفت: در این مدت (سال ۹۲ تاکنون) به نوعی انقلاب صنعتی در سبد انرژی استان به وقوع پیوسته است که در تامین انرژی پایدار و ایمن، صیانت و حفاظت از محیط زیست و نیز صرفه جویی اقتصادی جامعه و خانوارها تحول اساسی ایجاد کرده است. مدیرعامل شرکت گاز ایلام با اشاره به وضعیت گازرسانی در روستایی استان یادآور شد: هم اکنون از ۶۰۰ روستای استان ایلام ۴۵۹ روستا معادل ۹۳ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند. وی افزود: با اتمام گاز رسانی به ۵۷ روستای دیگر در سال جاری، ضریب نفوذ به ۹۹ درصد می رسد. شمس اللهی با اشاره به وضعیت گازرسانی در مناطق شهری استان هم گفت: هم اکنون میزان برخورداری مناطق شهری از شبکه توزیع گاز هم ۹۹ درصد است. وی افزود: تنها شهرهای میمه و پهله زرین آباد از توابع شهرستان مرزی دهلران از نعمت گاز برخوردار نیستند که طرح گازرسانی به این شهرها با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجراست.

برچسب ها :ناموجود