۶۳ درصد از کل پروژه های اجرا شده در شرکت گاز استان ایلام از بدو تأسیس تاکنون، در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است. به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام با ارائه عملکرد شرکت در دولت تدبیر و امید (دولت یازدهم و دوازدهم) گفت: عملیات گازرسانی به ۷۸ درصد از کل روستاها و ۵۸ درصد از کل شهرهای گازدار استان از بدو تأسیس شرکت گاز استان تاکنون در دولت تدبیر و امید محقق شده است. وی اظهار داشت: اجرای ۲۷۶۵ کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و شبکه توزیع معادل ۵۷ درصد از کل خطوط استان و نیز نصب ۵۲۱۳۵ انشعاب گاز و جذب ۹۷۸۶۳ مشترک جدید گاز استان معادل ۵۷ درصد از کل مشترکین استان در دولت تدبیر و امید انجام شده است. شمس اللهی تصریح کرد: گازرسانی به ۱۴ شهر استان و ۳۶۰ روستای استان و گاز دار نمودن ۸ شهرک صنعتی استان و ۶۳۳ واحد صنعتی تولیدی معادل ۷۷ درصد کل صنایع گازدار استان در دولت های یازدهم و دوازدهم انجام شده است که از خدمات شایان نظام و دولت در رفع محرومیت زدائی استان و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می رود. شمس اللهی افزود: احداث ۱۲ ایستگاه CNG معادل ۵۰ درصد از کل جایگاههای احداث شده در استان در دولت تدبیر و امید مورد بهره برداری قرار گرفته اند که نقش اساسی در کاهش هزینه های حمل و نقل، صرفه جویی در اقتصاد خانواده و جامعه داشته و نیز کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی داشته است. مدیر عامل شرکت گاز استان از خدمات رسانی گسترده و گسترش کیفی سازی خدمات شرکت گاز استان ایلام به مشترکین و مشتریان بعنوان اهداف اصلی و متعالی کارکنان شرکت نام برد و افزود: کسب رتبه برتر و استقرار میز خدمت ادارات استان، کسب رتبه برتر دو بخش رضایتمندی مردم در بین شرکت های گاز استانی کشور، کسب رتبه برتر در صیانت از حقوق شهروندی، کسب گواهینامه ۴ ستاره تعالی سازمانی، کسب رتبه برتر آموزش شرکت های گاز استانی کشور، کسب مقام های برتر ورزشی و فرهنگی، استقرار سیستم های مدیریت (ISO) مختلف در حوزه های متفاوت، استقرار سامانه الکترونیکی جامع ارتباط یا مشتریان، اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی در سطح استان، اجرای طرح نظرسنجی سالیانه از ذینفعان شرکت، استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان و… را از نمونه های بازر کیفی سازی و ارتقای گسترده خدمات شرکت گاز استان در جهت رضایتمندی مشترکین برشمرد.

برچسب ها :ناموجود