گفتگو

۵ دانشگاه و موسسه دردسرساز سال ۹۲

۵ دانشگاه و موسسه دردسرساز سال ۹۲

چند دانشگاه در سال ۹۲ با موضوعات حاشیه ای روبرو بودند بازگشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به جمع دانشگاه های پزشکی، کشمکش بر سر قانونی بودن یا غیر قانونی بودن دانشگاه ایرانیان و ادغام دانشگاه شهید عباسپور در دانشگاه شهید بهشتی از جمله دانشگاه های دردسرساز سال ۹۲ بودند. چند دانشگاه در سال ۹۲ با

13 يوليو 2017
سهم نامبارکی که صاحب ندارد!

سهم نامبارکی که صاحب ندارد!

 سهم آلودگی صنایع و تأثیر آن در میزان آلودگی هوا همچنان در اراک به صورت دقیق رصد نشده و شاید یکی از دلایلی که مدیران صنایع آلاینده بودن فعالیت واحدهای صنعتی شان را نمی پذیرند، همین است. منطقه مرکزی، اینکه سند و دلایل مستدلی مبنی بر تأثیر مستقیم فعالیت های شرکت های صنعتی در افزایش

13 يوليو 2017