” غلامرضا امیدی” مدیر کل مالیاتی استان به مناسبت هفته دولت با تشریح عملکرد این اداره کل در سالهای اخیر، گفت: در سال ۹۴ بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال، در سال ۹۳ بیش از ۲۱۵ میلیارد ریال و در سال ۹۲ نیز ۱۳۰ میلیارد ریال از این محل بین شهرداری ها و دهیاری های استان توزیع شده است.

امیدی همچنین مبلغ پرداختی از این محل در سال جاری را نیز  بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه، عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند “الف” قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گرد.

وی شناسایی منابع جدید مالیاتی، بهینه سازی و شناسایی درآمدهای واقعی و ساماندهی معافیت های مالیاتی، نوسازی، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری، اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان اولویت اول سازمان امور مالیاتی کشور ( طی مراحل استانداردسازی ساختار فضاهای اداری)، ارتقای شبکه محلی و گسترده در اداره کل و تمامی شهرستانها، و استخدام و بکارگیری ۱۳۵ نفر کارشناس از طریق آزمون در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی را از جمله اقدامات این اداره کل در سالهای اخیر برشمرد.

مدیر کل امور مالیاتی استان ایلام تحقق درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر را اقدامی مهم دانست و گفت: خوشبختانه با مشارکت و همراهی مردم درآمدهای مالیاتی استان محقق شده و هرسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر نشان می دهد.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام همچنین افزایش تعداد اظهارنامه های مالیاتی در سالهای اخیر را از دیگر اقدامات مهمی دانست که باعث شفاف سازی و ساماندهی امور مالیاتی شده است؛ وی در این باره اظهارداشت: تعداد اظهارنامه های دریافت شده در سال گذشته ۲۱ هزار و ۳۳۳ مورد، در سال ۹۳ تعداد ۲۰ هزار و ۱۵۱ مورد و در سال  ۹۲ نیز  ۱۹ هزار و ۹۳۰ مورد بوده است.

برچسب ها :ناموجود