براساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ افزایش یافته و از کیلویی ۲۹ تا ۳۱ هزار تومان به ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان رسیده است. گوشت قرمز نیز در روز‌های اخیر با افزایش قیمت همراه شده و هر کیلو شقه گوسفندی در مغازه‌های سطح شهر تهران از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان به ۱۵۷ تا ۱۶۸ هزار تومان رسیده است. ایسنا: مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت گوشت گوسفندی و مرغ در روزهای پایانی سال است. براساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ افزایش یافته و از کیلویی ۲۹ تا ۳۱ هزار تومان به ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان رسیده است.گوشت قرمز نیز در روزهای اخیر با افزایش قیمت همراه شده و هر کیلو شقه گوسفندی در مغازه‌های سطح شهر تهران از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان به ۱۵۷ تا ۱۶۸ هزار تومان رسیده است. گوشت گوساله ولی با تغییر چندانی مواجه نشده است.رضا سالمی – مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران – نیز اخیرا اعلام کرده مشکلی در تولید مرغ و گوشت قرمز جود ندارد، اما به دلیل افزایش تقاضا شبکه توزیع پاسخگوی این حجم درخواست نیست و به دلیل تاخیر در ارسال قیمت‌ها افزایشی شده است.

برچسب ها :ناموجود