معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: دغدغه های فرهنگی متناسب با نیازهای اقتصادی باید مرتفع شود.
شهریار عباسی در دیدار با مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان اظهار داشت: اکنون استان نیازمند توسعه زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه نشاط فوق العاده ای در بنیاد حفظ آثار مشاهده می شود، افزود: با توجه به تاثیرگذار ارزشهای دفاع مقدس از نظر فرهنگی و تربیتی نیاز است که رویکرد و مشی جدید برای نسل جوان در این حوزه در پیش گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: اگر رشادت ها و تجارب رزمندگان دفاع مقدس به درستی منتقل می شد ما بهتر می توانستیم نسل جدید را با آن ارزش ها آشنا کنیم.
عباسی تاکید کرد: کار ما در حوزه اقتصادی نیاز به بستری سازی در حوزه فرهنگی دارد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: نمودهای فرهنگی به خوبی در حوزه بنیاد حفظ آثار رشد کرده اند و نیاز به توسعه فرهنگی این حوزه بیش از هر زمان دیگر است.
عباسی تاکید کرد: دفاع مقدس گنجینه ارزشمند فرهنگی است که نیازمند انجام کارهای فرهنگی در بستر های جدید متناسب با مقتضیات زمان است.
وی افزود: بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاه ها و شرکت ها باید به بخش فرهنگی بنیاد اختصاص پیدا کند.
عباسی گفت: در حوزه فرهنگی محرومیت استان مضاعف است و باید تلاش کنیم دغدغه های فرهنگی متناسب با نیازهای اقتصادی هم توسعه یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: با تلاش استاندار و کمک مدیران در حوزه اشتغال اول و در حوزه احیا واحدهای راکد رتبه چهارم در کشور کسب شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: اکنون با سرمایه گذاری های جدید از قبیل شستا، سرمایه گذاران چینی و ایجاد ساختارهای اقتصادی در بخش های مختلف می توان به توسعه فرهنگی و اقتصادی کمک کرد.
وی افزود: اقتصاد و فرهنگ تکمیل کننده هم هستند و باید به موازات هم رشد پیدا کنند.

برچسب ها :ناموجود