ترامپ رییس جمهور آمریکا در آستانه رای گیری درباره اختیارات جنگی او در کنگره، توئیت کرده است که «توئیت امیدوارم نمایندگان جمهوری خواه کنگره به طرح کاهش اختیارات جنگی رأی ندهند.» او اضافه کرد: امیدوارم جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا به طرح {کاهش} اختیارات جنگی {مد نظرِ} نانسی پلوسیِ دیوانه رأی مخالف دهند. ترامپ افزود: شتابزدگی و سراسیمگی او را در رأی گیری و به نتیجه رساندن حقه استیضاح به یاد داشته باشید. او نوشت: نانسی، هرگز بندهای {استیضاح} را به سنا نفرستاد. این، نیز فقط شیادی دیگری از دموکرات ها بود. آزار و اذیت رئیس جمهور!

برچسب ها :ناموجود