به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: در راستای توسعه کشاورزی استان ایلام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام بخش قابل توجهی از نیاز کود شیمیایی برای کشت تابستانه تامین و توزیع نمود.
سیامک بیگی گفت: کشت تابستانه با ذخیره بیش از ۱3 هزارو 597 تن کود‌های یارانه‌ای آغاز شده است و در حال حاضر بیش از 6 هزارو 343 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بین کارگزاران استان حمل و توزیع شده است.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، در خصوص تامین و توزیع کود در فصل تابستانه گفت: برنامه‌ای که در سال جدید از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کود‌های یارانه‌ای ابلاغ شد شامل توزیع 57 هزار و 462 تن انواع کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه است.
بیگی افزود: براساس برنامه خرید، مناقصه‌های برنامه‌ریزی شده از طرف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ به خوبی انجام شده است تا در تامین کود در کشت ۱۴۰۲ با مشکلی روبرو نگردیم. او گفت: خوشبختانه با وجود اینکه در مقطع کشت تابستانه هستیم و اوج تقاضا و مصرف برای کود‌های یارانه‌ای وجود دارد، اعتراض و گلایه‌ای از کمبود کود ملاحظه نمی‌شود.
وی افزود: سیاست وزارتخانه تخصیص کود‌های یارانه‌ای به محصولات اساسی و استراتژیک اعم از گندم، جو، برنج، چغندر قند، کلزا و دانه‌های روغنی است.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه گفت: امسال براساس برنامه‌ریزی انجام شده، به 38 محصول عمده کشاورزی استان براساس الگوی کشت کود‌های یارانه‌ای تحویل می‌دهیم.
بیگی با اشاره به اینکه، در سال‌های اخیر با اجرای طرح خودکفایی کود‌های کشاوری با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ظرفیت تولید داخلی افزایش پیدا کرده است.

برچسب ها :ناموجود