ابراهیم پیرزادیان اظهار کرد: آتش زدن پس چرای مزارع بعد از برداشت محصول در ماه های گرم سال به یک معضل مهم تبدیل شده است.
وی افزود: کشاورزان برای آماده سازی زمین خود جهت کشت بعدی اقدام به آتش زدن پس چرای مزارع خود می کنند که این اقدام باعث از بین رفت میکروارگانیزم های زنده خاک می شود.
مدیرکل منابع طبیعی ایلام ادامه داد: همچنین در صورت عدم توانایی در مهار و کنترل آتش پس چرا، احتمال سرایت آن به دیگر زمین های کشاورزی، اراضی مرتعی و جنگلی وجود دارد.
پیرزادیان یادآور شد: به منظور مهار و کنترل آتش سوزی و پس چرای مزارع و جلوگیری از سرایت آن به اراضی مرتعی و جنگلی، نزدیک ترین تیم های مهار به محل آتش سوزی مزرعه رفته و در اطفا و کنترل آن همکاری می کنند.
وی با بیان اینکه سال جاری موردی از آتش سوزی در اراضی طبیعی استان ایلام رخ نداده است، اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی مورد را به سامانه های ۱۴۰۵ و ۱۳۹ گزارش دهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام از کشاورزان خواست از آتش زدن بقایای مزارع خود بعد از برداشت محصول خودداری کنند چرا که این عمل باعث فقر و ضعف شدید خاک، نابودی اکوسیستم زنده خاک و املاح معدنی آن می شود و در نتیجه کشاورز برای تقویت زمین کشاورزی خود در کشت بعدی مجبور به استفاده از کودهای شیمیایی می شود.
از گستره ۲ میلیون هکتاری استان ایلام یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را عرضه های طبیعی تشکیل داده است.
استان ایلام دارای بیش از ۷۰۰ هزار هکتار جنگل طبیعی و دست کاشت، ۷۵۸ هزار هکتار مرتع، ۳۲۸ هزار هکتار بیابان، ۳۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی و پنج هزار هکتار باغ است.

برچسب ها :ناموجود