رسول مرادبیگی در دیدار با شهردار ایلام اظهار کرد: توجه به مبلمان شهری، رعایت سرانه فضای سبز در ساخت و سازهای غیرمجاز در مرکز استان مدنظر قرار نمی گیرد.

وی افزود: همین مسأله بافت های شهری را نازیبا و ناهمگون و خدمات رسانی به این مناطق را نیز با مشکل مواجه کرده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ایلام بیان کرد: اجرای نقشه های مصوب و حفظ زیبایی سیمای شهری با در نظر گرفتن سرانه فضای سبز و رعایت استانداردهای لازم در ساخت و سازها با همراهی شهرداری و سازمان نظام مهندسی مدنظر قرار گیرد.

شهردار ایلام نیز در این نشست با اشاره به تعامل و همکاری هدفمند شهرداری با سازمان نظام مهندسی، گفت: امیدواریم این همکاری ها نتیجه مطلوب داشته و مانع جلوگیری حداکثری از ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات سازمانی شود.

افشین مظفری افزود: ساختمان هایی که دارای مصوبه ماده پنج هستند بعد از اجرایی شدن مصوبه، بایستی پروانه اصلی برای آنها صادر شود.

در این نشست مقرر شد، به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه، زمان و حذف روند کاغذی، نرم افزار و سروری توسط سازمان نظام مهندسی تهیه شود که ناظرین گزارشات خود را بصورت الکترونیکی به شهرداری ارسال کنند.

همچنین مقرر شد تا زمان تهیه این نرم افزار به صورت کامل و جامع، از نرم افزار موجود در شهرداری استفاده گردد.

برچسب ها :ناموجود