سرهنگ عالی پوردر دیدار با اعضای حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه با تمام توان و تجربه خود در عرصه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تلاش خواهم کرد، افزود: با نارسایی و معضلات فرهنگی آشنایی دارم و معتقد هستم برای انجام هر کاری باید از مشاوره رسانه ها استفاده کرد.

وی با اشاره اینکه حتما از نظرات و مشاوره های رسانه ها استفاده خواهیم کرد، افزود: حوزه های ورودی فراجا متعدد هستند و برای تسهیل در مأموریت های فراجا حتما به حضور و نقش رسانه ها نیاز است.

معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام گفت: انتشار صحیح اخبار از مهمترین مطالبات فراجا از رسانه های استان ایلام است.

وی تصریح کرد: محدودیتی در ارتباط مستمر با رسانه ها نداریم، رفت و آمد با رسانه ها استان در دستگاه انتظامی استان بیشتر خواهد شد.

سرهنگ عالی پور عنوان کرد: به درخواست های رسانه های استان جامعه عمل خواهیم پوشاند، در بعضی از مسائل اجتماعی و فرهنگی مثل خودکشی فقط فراجا دخیل نیست، همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

وی گفت: این قول را خواهیم داد که ارتباط موثر و بیشتر با رسانه های استان داشته باشیم.

برچسب ها :ناموجود