فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی گفت: سال ۹۹ به لحاظ توجه ویژه به زیرساخت و تجهیزات بی‌نظیرترین سال یگان ویژه است. سردار حسن کرمی افزود: حمایت های بسیار خوبی از سوی مسئولان از یگان ویژه می شود و تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می گیرد و پشتیبانی هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت ها در سطح کشور اعم از تکمیل و توسعه پادگان ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان ها و تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی، سال ۹۹ را برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است. وی ادامه داد: این پشتیبانی و حمایت ها بار مسئولیت ما را سنگین تر می کند و باید خود را در حدی از آمادگی قرار دهیم که دشمن را از هر گونه تهدید و ایجاد نا امنی در داخل کشور منصرف کند و جرات این کار را نداشته باشد و اگر هم اتفاق افتاد بتوانیم با راهبردها و رویکردهای اجتماعی و بازدارندگی با حداقل هزینه آشوب های احتمالی را جمع کنیم. سردار کرمی اضافه کرد: یگان ویژه به دلیل کارنامه قابل قبول آبان سال های ۹۶ و ۹۸ و سایر حوادث از جمله موضوع آب در استان اصفهان، در اجرای راهبردهای بازدارنده و استفاده از تجهیزات پیشرفته برای کنترل صحنه های آشوب مصمم تر شده و گفت وگو از جمله تاکتیک های موثر یگان های ویژه در مواجه اولیه با آشوب ها مورد استفاده قرار می گیرد و آن را با استفاده از سیستم صوت بسیار قوی در دستور کار داریم. فرمانده یگان ویژه گفت: دشمن در سال ۹۶ از تاکتیک هایی استفاده کرد و حداکثر خشونت و تخریب را در دستور کار خود داشت و با روش هایی از جمله پراکندگی مناطق درگیر خواست تا ما را خسته کند، اما یگان ویژه با قدرت تحرک بالا توانست آنها را سرکوب کند، به این حوزه ها اشراف یافته ایم و واحدهای واکنش سریع با سرعت بیشتری آماده شده اند تا بتوانند در داخل شهرها با تمرین سناریوهای مختلف وسائل نقلیه سبک و سیار به موقع جا به جا شوند. کرمی تاکید کرد: طی سال هایی که در این یگان خدمت کردم، می توانم بگویم سال ۹۹ بیشترین پشتیبانی از این یگان شد و امسال در اوج آمادگی از نظر آموزشی، تجهیزات و اشراف اطلاعاتی نسبت به تهدیدات دشمن در حوزه های مختلف قرار داریم.

برچسب ها :ناموجود