سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما قبلا اعلام آمادگی کرده ایم که اگر در قالب های مختلف بتوانیم گروگان های ایرانی در آمریکا را آزاد کنیم و به کشور برگردانیم، این کار را انجام خواهیم داد. سیدعباس موسوی گفت: ما قبلا اعلام آمادگی کرده ایم که اگر در قالب های مختلف بتوانیم گروگان های ایرانی در آمریکا را آزاد کنیم و به کشور برگردانیم، این کار را انجام خواهیم داد. او که با صداوسیما گفت و گو می کرد، با اشاره به اینکه آنها هم تعدادی زندانی امنیتی در ایجا دارند، افزود: با توجه به حسن نیت برخی کشورها و افراد از جمله سفیر سوئیس، وقتی پیشنهادی برای آزادسازی این افراد آوردند، جمهوری اسلامی از بعد انسان دوستانه به این تلاش ها توجه توجه کرد و اقداماتی نیز صورت گرفت. موسوی ادامه داد: اگر باز هم زمینه باشد که بتوانیم چنین مبادلاتی انجام دهیم و بتوانیم بی گناهی شهروندان ایرانی را که به اتهام بی اساس دور زندن تحریم های غیرقانونی و بی پایه و اساس آمریکا در زندان هستند، ثابت کنیم، حتما همه توان دیپلماتیک خود را به کار می گیریم که این عزیزان را آزاد کنیم.

برچسب ها :ناموجود