یونس احمدی اظهار کرد: براساس ابلاغ و مجوزی که دفتر طیور وزارت متبوع و براساس سهمیه ی صادرات مرغی که بصورت برش استانی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به استان‌ها ابلاغ شد و پس از درخواست متقاضی صادرات مرغ، در این راستا ابتدا کارهای نظارت‌های بهداشتی مراحل تولید، بسته بندی، لیبل گذاری و بسته بندی صادراتی محموله‌ی مورد نظر با نظر اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان انجام گرفت.

وی اظهار کرد: بعد از اخذ تاییدیه نظارت بهداشتی و صدور مجوز تاییدیه بهداشتی، روند کار در اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان هم پس از بارگذاری مستندات و تکمیل مدارک و مستندات گواهی لاتین خارجی یاcertificate) )۵۰ تن مرغ منجمد مازاد تولید استان به مقصد کشور عراق صادر و نهایتاً محموله مذکور به کشور عراق صادر شد.

احمدی در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ تن مرغ منجمد و ۴۶ تن جگر منجمد مرغ که تولید استان بوده به کشور عراق صادر شده است.

برچسب ها :ناموجود