معاون ساخت و توسعه راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به همراه معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام از پروژه های راهسازی استان بازدید کردند.

محمدرضا کدخدازاده معاون ساخت و توسعه راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ضمن بازدید از مراحل اجرای پروژه های راهسازی استان از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی، مطالبات و مسائل مربوط به شرکتهای پیمانکار راهسازی قرار گرفت.

مهندس تاج بخش معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام ضمن ارائه گزارشی در مورد مطالبات پیمانکاران در خصوص آخرین وضعیت پروژه های راهسازی محور ایلام- مهران گفت: خوشبختانه در طول یم سال اخیر دو تونل مهم محور ایلام- مهران به صورت تکمیل شده و استاندارد زیر بار ترافیک رفت و با انجام این مهم در اربعین سال جاری دیگر شاهد گره ترافیکی قابل توجهی نخواهیم بود و ایمنی مسیر نسبت به سالهای گذشته که جاده دو بانده بود کاملاً تأمین شده است.

وی افزود: عمده فعالیت و تمرکز راه و شهرسازی استان برای اربعین امسال در نقطه رانشی مسیر ایلام- مهران است که برای مهار رانش کوه در این قسمت تاکنون نیمی از 300 شمع پیش بینی شده حفاری و اجرا شده، نزدیک به 800 متر دیوار نگه دارنده بر روی این شمع ها احداث گردیده و پایه پل روگذر مسیر نیز بتن ریزی شده و در مجموع پروژه قطعه 2 کیلومتری رانشی حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام خاطرنشان کرد: برای اربعین امسال نیز به مانند سال گذشته مسیر برگشت از مهران به صورت موقت در این دو کیلومتر رانشی ایجاد خواهد شد تا شاهد مشکل و گره ترافیکی در مسیر نباشیم و پس از اربعین تکمیل این پروژه ادامه خواهد یافت.

لازم به ذکر است پروژه های تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی و چهار خطه فرودگاه تا تقاطع ملکشاهی نیز از دیگر طرح های مورد بازدید توسط معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بود.

برچسب ها :ناموجود