پلیس فدرال و آژانس امنیت زیرساخت‌های آمریکا از هک شدن سیستم‌های انتخاباتی ایالات متحده از سوی عوامل ناشناس خبر دادند. پلیس فدرال و آژانس امنیت زیرساخت‌های آمریکا چهارشنبه شب به وقت تهران از هک شدن سیستم‌های انتخاباتی این کشور خبر دادند.به نوشته وبگاه «عاروتص شوع» پلیس فدرال و آژانس امنیت زیرساخت‌های آمریکا اعلام کردند که هکرها به سیستم‌های انتخاباتی آمریکا دست یافتند. آژانس امنیت زیرساخت‌های آمریکا که زیرمجموعه وزارت امنیت میهن این کشور است اعلام کرد، در حالیکه شبکه‌های دولتی آمریکا از جمله سیستم پشتیبانی از انتخابات به دست هکرها افتاده، تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر به خطر افتادن داده‌های انتخابات وجود ندارد.هکرها در این عملیات از وی‌پی‌ان و یک نقص در پروتکل ویندوز بهره بردند. شبکه‌های آسیب دیده در این حمله سایبری شامل شبکه‌های فدرال و ایالتی، محلی، زیرساخت‌های حیاتی و سازمان‌های انتخاباتی است. در این بیانیه پلیس فدرال و آژانس امنیت زیر ساخت‌های آمریکا از هکرها به عنوان عوامل تهدید مداوم پیشرفته (APT) یاد شده است.