رییس بانک مرکزی گفت: دخالت دستگاه های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل گیری موسسات مالی دارای مشکل نقش داشته است. ولی الله سیف در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که مخالفان و منتقدان دولت می گویند عملکرد دولت یازدهم موجب نابسامانی در وضعیت موسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح می کنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بی اطلاعی زده اند. او با بیان اینکه این موسسات مجموعه هایی هستند که در دهه هشتاد ایجاد شده اند، اظهار داشت: هیچ کدام از موسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعف ها و ضررهایی که داده اند دخالت دستگاه های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل گیری آنها نقش داشته است. رییس بانک مرکزی ادامه داد: وزارت تعاون سابق مجوزهایی را در دهه ۸۰ صادر کرد که مشکلات بسیاری را برای مردم عزیز ما به وجود آورد با این حال بانک مرکزی با دقت به این مساله ورود کرده است. سیف با بیان اینکه بانک مرکزی دیگر به هیچ وجه اجازه شکل گیری چنین موسساتی را در آینده نخواهد داد، تصریح کرد: ما تمام تلاشمان را می کنیم تا مشکلات مردم حل و مطالبات آنها پرداخت شود امیدواریم سال ۹۶ همه این نابسامانی ها برای همیشه حل و فصل شوند.

برچسب ها :ناموجود