بیش از ۲۰۰ سال است که غرب با ایران خصومت ورزیده و از هر دشمنی علیه ما خودداری نکرده است، آنان که تاریخ مناسبات ایران و غرب را از اقدام نادرست گروگانگیری سفارت امریکا در ایران آغاز می نمایند، خود را به گمراهی می زنند، تاریخ مناسبات ایران و غرب از سفارت سرجان ملکم به ایران تا همین توقیف نفت کش ایرانی در جبل الطارق را در بر می گیرد، در این ۲۲۰ سال، چه کارها که با ما نگردند در عرصه فرهنگی از حاجی بابا اصفهانی تا بدون دخترم هرگز و سیصد، از ما تصویری ابلهانه و در ضمن هیولایی و شیطانی ترسیم کرده اند، در اقتصاد از نفت و گمرک و شیلات و همه چیزمان را چاپیدند و بردند، در سیاست خارجی از هیچ تلاشی برای تجزیه و تلاشی ایران خودداری نکردند، هر عهد که بستند، بشکستند و از فراموشی ایران در عهدنامه تلسیت و زیر پا گذاردن فینکن اشتاین به وسیله ناپلیون تا آتش زدن و تف زدن به برجام به وسیله رودی جولیانی، همگی یک پیام واحد را به ما مخابره می کند، شما آدم نیستید تا ما به عهد و پیمان مان با شما پایبندی داشته باشیم، در سیاست داخلی ایران از جاسوسی و رشوه و خرید اشخاص تا کودتا خودداری نکردند، از جیمز موریه تا بولارد و سر دنیس رایت هر یک به نوعی علیه طرف های ایرانی شان شیطنت به خرج می دادند و تفاوتی نمی کرد مقابل شان : فتحعلی شاه باشد یا رضاشاه و محمد رضاشاه، در تجاوز و جنگ هیچ گاه کم و کسری برای ایران نگذاشتند از تجاوز روس ها که در یک نگاه کلی در برابر ما غربی هستند تا حمله انگلیس به جنوب ایران و جنگ های جهانی اول و دوم و حمله به سکوهای نفتی ایران همگی شواهدی از تجاوز به ایران هستند، شهدای مظلوم ما در برابر این تجاوزها از امیر خان سردار تا رییسعلی دلواری و بایندر نیروی دریایی جوان ایران، همگی قربانیان این تجاوزهای وحشیانه این نابکاران هستند، نقض حقوق انسانی ایرانیان از قحطی بزرگ تا ارمغان تیفوس در جنگ جهانی دوم و فروش سلاح های شیمیایی یه صدام تا ساقط کردن ایرباس تا همین تحریم های ظالمانه ، خلاصه ایران یک لحظه از خباثت غربی ها از انگلیس و فرانسه و روسیه و امریکا و… ایمن نبوده است، برجام می توانست نقطه آغازی بر از میان بردن این دیوار بلند بی اعتمادی باشد اما با فسخ یک جانبه برجام گویی طرف ایرانی به نتیجه مرگ یک بار شیون یک بار رسیده است.

برچسب ها :ناموجود