محمد فروزنده پذیرش پایان، برای نسلی که تداوم حضور خود را برای اداره کشورضروری و بلامنازع می داند سخت و دور از انتظار می باشد. در زمانی که تجربه ها باید ارزیابی گردد تا نتایج ان زمینه بازنگری در رفتار حکومت شود. با استحکام از ضرورت ادامه روند سخن گفته می شود. اندیشه و روحیه ای اسلامی که با رویکرد انقلابی در پنج دهه قبل توانست تفاوت بیافریند با دغدغه های دلسوزانه ای که دارد امروز با جدیت تلاش می کند از ایجاد تفاوت متناسب با ضرورت های زمان از سوی نسل جوان کشور جلو گیری کند نسل انقلابی با از خود گذشتگی موفقیت های بزرگ و کم نظیری را در تاریخ معاصر ایران رقم زد. تغییر رژیم از شاهنشاهی به جمهوری، احیاء افکار و احکام اسلام در محیط تصمیم سازی و تصمیم گیری و استقرار مفهوم ولایت فقیه برای اداره کشور اثار ارزشمند خدمات نسل انقلاب به ایران و اسلام است. یکی از مبانی منطقی نسل انقلاب در دوره مبارزه و استقرار نظام جمهوری اسلامی در برابر مخالفان متدین خود توجه به مقتضیات زمان بود. این نسل با جمله مشهور : فرزند زمان خویشتن باشد در تبعیت از امام ( ره) توانست نماد روشنفکری اسلامی در برابر تحجر برای پاسخ به شبهات، افرینش افکار و اراء جذاب اسلامی، خروش انقلابی مردم و پیروزی انقلاب اسلامی شود. امروز با گذشت بیش از دهه پنج دهه از اغاز نهضت و نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نسل جوان با تبعیت از ولایت فقیه، برمبنای اقتضای زمان نیازمند شرایط مناسب برای ایجاد تغییرات لازم در روش و منش اداره کشور با استفاده از دست اورده های نسل انقلاب، دانش و بینش روز است. لازمه ایجاد چنین شرایطی ظهور و بروز رفتار بزرگوارانه پذیرش پایان دوره خدمت از جانب نسل اول و دوم انقلاب است. تا بچه های دهه های پنجاه و شصت بتوانند اداره امور کشور را در دست گیرند و بزرگترهای انقلابی در سالهای پیری لذت حضور جوانان تربیت شده در دوره جمهوری اسلامی را درک کنند. چنین موفقیتی برای همه ما، با پذیرش پایان دوره مسولیت در حکومت از سوی نسل پیر انقلاب و شجاعت پذیرش مسولیت حکومت از سوی نسل جوان انقلاب فراهم خواهد شد. پذیرش پایان و اغاز به کار بدون دغدغه و مسالمت امیز دو نسل پیر و جوان انقلاب.

برچسب ها :ناموجود